استاد زبان ترکی استانبولی محمد جواد تربیت میرکوهی

 استاد محمد جواد تربیت میرکوهی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

محمد جواد تربیت میرکوهی

زبان ترکی استانبولی
مدرس و مترجم ترکی استانبولی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شمیرانات
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 95 هزار تومان برای هر ساعت