استاد زبان انگلیسی محمد قبادزاده

 استاد محمد قبادزاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

محمد قبادزاده

مدرک تایید شده
زبان انگلیسی
مدرس تخصصی ایلتس ، تافل ، مکالمه ، امادگی برای مصاحبه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
161
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 190 هزار تومان برای هر ساعت