استاد زبان انگلیسی محمد مظفری زاده

 استاد محمد مظفری زاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

محمد مظفری زاده

زبان انگلیسی
مدرس سطح مبتدی و متوسط
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اسلام آبادغرب
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
118
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 85 هزار تومان برای هر ساعت