استاد زبان ترکی استانبولی مرصاد عزیزی

 استاد مرصاد عزیزی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

مرصاد عزیزی

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
ری
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
25
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 50 هزار تومان برای هر ساعت