استاد زبان روسی مرضیه تقی پور

 استاد مرضیه تقی پور مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

مرضیه تقی پور

زبان روسی
مترجم و مدرس زبان روسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
44
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
5 هزار تومان 75 هزار تومان برای هر ساعت