استاد زبان انگلیسی مرضیه فرحانی نژاد

 استاد مرضیه فرحانی نژاد مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مرضیه فرحانی نژاد

زبان انگلیسی
مدرس دوره های مخصوص نوجوانان و بزرگسالان
محل سکونت مدرس
محل اقامت
آبادان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
260
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
2 هزار تومان 30 هزار تومان برای هر ساعت