استاد زبان روسی مریم سلیمانی

 استاد مریم سلیمانی مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

مریم سلیمانی

زبان روسی
مدرس زبان روسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
22
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 89 هزار تومان برای هر ساعت