استاد زبان انگلیسی مریم سیفی نژاد

 استاد مریم سیفی نژاد مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مریم سیفی نژاد

زبان انگلیسی
لیسانس مترجمی زبان
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اردبیل
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
77
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 46 هزار تومان برای هر ساعت