استاد زبان آلمانی مریم فخر

 استاد مریم فخر مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

مریم فخر

زبان آلمانی
مدرس زبان آلمانی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
27
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت