استاد زبان انگلیسی مریم پارسه

 استاد مریم پارسه مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مریم پارسه

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با چهار سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
الیگودرز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
42
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.8
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 37 هزار تومان برای هر ساعت