استاد زبان ترکی استانبولی ملیکا سلطانی

 استاد ملیکا سلطانی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

ملیکا سلطانی

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
61
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 60 هزار تومان برای هر ساعت