استاد زبان انگلیسی مهدیس مولائیان

 استاد مهدیس مولائیان مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مهدیس مولائیان

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
39
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 45 هزار تومان برای هر ساعت