استاد زبان روسی مهدی زاهد

 استاد مهدی زاهد مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

مهدی زاهد

زبان روسی
مدرس زبان روسی و انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شهریار
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 85 هزار تومان برای هر ساعت