استاد زبان روسی مهدی شیرمحمدی

 استاد مهدی شیرمحمدی مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

مهدی شیرمحمدی

زبان روسی
مدرس زبان روسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اسلامشهر
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 65 هزار تومان برای هر ساعت