استاد زبان ترکی استانبولی مهدی قاسم پور

 استاد مهدی قاسم پور مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

مهدی قاسم پور

زبان ترکی استانبولی
آموزش ترکی به روش زبان مادری
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تبریز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
204
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت