استاد زبان چینی مهدی چراغ بیکی

 استاد مهدی چراغ بیکی مدرس زبان چینی  در تیکا
چینی
چینی

مهدی چراغ بیکی

زبان چینی
مدرس زبان چینی با دوسال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کاشان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
26
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 160 هزار تومان برای هر ساعت