استاد زبان عربی مهرداد حاجی لو

 استاد مهرداد حاجی لو مدرس زبان عربی  در تیکا
عربی
عربی

مهرداد حاجی لو

زبان عربی
مدرس کنکور ومکالمه 25سال
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
150 هزار تومان 150 هزار تومان برای هر ساعت