استاد زبان اسپانیایی مهسا زبرجدیان

 استاد مهسا زبرجدیان مدرس زبان اسپانیایی  در تیکا
اسپانیایی
اسپانیایی

مهسا زبرجدیان

زبان اسپانیایی
مدرس زبان اسپانیایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
48
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 105 هزار تومان برای هر ساعت