استاد زبان انگلیسی مهسا عباسی

 استاد مهسا عباسی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مهسا عباسی

زبان انگلیسی
مدرس حرفه ای زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
ارومیه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت