استاد زبان انگلیسی مونیکا صمدی

 استاد مونیکا صمدی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مونیکا صمدی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
لاهیجان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
70
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 110 هزار تومان برای هر ساعت