استاد زبان انگلیسی مژگان الهیاری

 استاد مژگان الهیاری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مژگان الهیاری

زبان انگلیسی
مترجم و مدرس زبان انگلیسی با ۱۱ سال سابقه ی تدریس در آموزشگاههای معتبر
محل سکونت مدرس
محل اقامت
قروه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
24
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 60 هزار تومان برای هر ساعت