استاد زبان انگلیسی میلاد داودی

 استاد میلاد داودی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

میلاد داودی

مدرک تایید شده
زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی عمومی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اردبیل
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
135
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 49 هزار تومان برای هر ساعت