استاد زبان چینی میلاد غلامرضازاده

 استاد میلاد غلامرضازاده مدرس زبان چینی  در تیکا
چینی
چینی

میلاد غلامرضازاده

زبان چینی
مترجم و مدرس زبان چینی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
30 هزار تومان 250 هزار تومان برای هر ساعت