استاد زبان انگلیسی میلاد قاسمیان

 استاد میلاد قاسمیان مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

میلاد قاسمیان

زبان انگلیسی
مدرس لهجه بریتانیایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
ساری
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
78
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت