استاد زبان انگلیسی میلاد مزاری

 استاد میلاد مزاری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

میلاد مزاری

زبان انگلیسی
مدرس آیلتس با بیش از 11 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 350 هزار تومان برای هر ساعت