استاد زبان انگلیسی مینا داودی

 استاد مینا داودی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مینا داودی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با سه سال سابقه ی تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اسلامشهر
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 0 هزار تومان برای هر ساعت