استاد زبان آلمانی مینا صادقیان

 استاد مینا صادقیان مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

مینا صادقیان

زبان آلمانی
مدرس زبان آلمانی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
103
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 65 هزار تومان برای هر ساعت