استاد زبان انگلیسی نازنین آقائی کیا

 استاد نازنین آقائی کیا مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نازنین آقائی کیا

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تبریز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
72
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 52 هزار تومان برای هر ساعت