استاد زبان آلمانی نازنین تمکینی

 استاد نازنین تمکینی مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

نازنین تمکینی

زبان آلمانی
مدرس زبان آلمانی با 3 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
بندرعباس
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت