استاد زبان انگلیسی نازنین جوهری

 استاد نازنین جوهری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نازنین جوهری

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی عمومی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
رشت
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
72
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
5 هزار تومان 72 هزار تومان برای هر ساعت