استاد زبان انگلیسی نازنین زهرا عباسی

 استاد نازنین زهرا عباسی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نازنین زهرا عباسی

زبان انگلیسی
مدرس دوره های تخصصی مکالمه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
20
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 80 هزار تومان برای هر ساعت