استاد زبان کره ای نازنین کتیرایی

 استاد نازنین کتیرایی مدرس زبان کره ای  در تیکا
کره ای
کره ای

نازنین کتیرایی

زبان کره ای
مدرس زبان کره ای با مدرک تاپیک ۴
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
69
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 60 هزار تومان برای هر ساعت