استاد زبان کره ای نازنین کتیرایی

 استاد نازنین کتیرایی مدرس زبان کره ای  در تیکا
کره ای
کره ای

نازنین کتیرایی

مدرک تایید شده
زبان کره ای
مدرس زبان کره ای با مدرک تاپیک با ۵ سال تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
165
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 85 هزار تومان برای هر ساعت