استاد زبان روسی نجمه فیاضی کیا

 استاد نجمه فیاضی کیا مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

نجمه فیاضی کیا

زبان روسی
مدرس زبان روسی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی از دانشگاه تهران
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
12
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 169 هزار تومان برای هر ساعت