استاد زبان ترکی استانبولی ندا رضوی زاده

 استاد ندا رضوی زاده مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

ندا رضوی زاده

زبان ترکی استانبولی
مدرس و مترجم کتبی و شفاهی دو زبان انگلیسی و استانبولی با بیش از 7 سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 150 هزار تومان برای هر ساعت