استاد زبان فرانسه ندا نیسی

 استاد ندا نیسی مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

ندا نیسی

زبان فرانسه
مدرس فرانسه دوره دیده دانشگاه ویشی فرانسه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اهواز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 70 هزار تومان برای هر ساعت