استاد زبان ترکی استانبولی نرمین کیان وند

 استاد نرمین کیان وند مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

نرمین کیان وند

زبان ترکی استانبولی
مکالمه زبان استانبولی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
ارومیه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
16
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت