استاد زبان فرانسه نرگس جعفری

 استاد نرگس جعفری مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

نرگس جعفری

زبان فرانسه
تدریس فرانسه توسط دانش آموخته ارشد دانشگاه تهران
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 120 هزار تومان برای هر ساعت