استاد زبان اسپانیایی نسترن فاطمی صدر

 استاد نسترن فاطمی صدر مدرس زبان اسپانیایی  در تیکا
اسپانیایی
اسپانیایی

نسترن فاطمی صدر

زبان اسپانیایی
مدرس زبان اسپانیایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
29
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 135 هزار تومان برای هر ساعت