استاد زبان انگلیسی نسترن یوسفی

 استاد نسترن یوسفی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نسترن یوسفی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی و زبان روسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
رشت
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
6
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 60 هزار تومان برای هر ساعت