استاد زبان انگلیسی نسرین درویش

 استاد نسرین درویش مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نسرین درویش

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی عمومی و آیتلس (اکادمیک و جنرال )
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 65 هزار تومان برای هر ساعت