استاد زبان انگلیسی نسرین زالی

 استاد نسرین زالی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نسرین زالی

زبان انگلیسی
مدرس زبان‌انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
25
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 45 هزار تومان برای هر ساعت