استاد زبان فرانسه نفیسه ضمیری

 استاد نفیسه ضمیری مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

نفیسه ضمیری

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
38
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 80 هزار تومان برای هر ساعت