استاد زبان فرانسه نوشین نقی نژاد

 استاد نوشین نقی نژاد مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

نوشین نقی نژاد

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسه با۶ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
124
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.6
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 70 هزار تومان برای هر ساعت