استاد زبان انگلیسی نیما میرابی

 استاد نیما میرابی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نیما میرابی

زبان انگلیسی
تقویت اسپیکینگ، آمادگی آزمون
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 125 هزار تومان برای هر ساعت