استاد زبان انگلیسی نیکی بوستانی

 استاد نیکی بوستانی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

نیکی بوستانی

زبان انگلیسی
معلم انگیلیسی در سطوح متوسطه و متوسطه پیشرفته و مدرس زبان فرانسه در سطوح A1 , A2
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
6
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 80 هزار تومان برای هر ساعت