استاد زبان انگلیسی هادی سمیزه

 استاد هادی سمیزه مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

هادی سمیزه

زبان انگلیسی
مدرس آیلتس در بیست جلسه (تضمینی)
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 250 هزار تومان برای هر ساعت