استاد زبان ترکی استانبولی هدیه عباس زاده

 استاد هدیه عباس زاده مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

هدیه عباس زاده

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی با 4سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت