استاد زبان فرانسه هدی بزرگی

 استاد هدی بزرگی مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

هدی بزرگی

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسه کودکان با سابقه 7 سال
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 90 هزار تومان برای هر ساعت