استاد زبان عربی وحید آروان

 استاد وحید آروان مدرس زبان عربی  در تیکا
عربی
عربی

وحید آروان

زبان عربی
مدرس زبان عربی (ویژه آقایان)
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
26
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت