استاد زبان انگلیسی ویدا کریمی سوادجانی

 استاد ویدا کریمی سوادجانی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

ویدا کریمی سوادجانی

زبان انگلیسی
مدرس زبان عمومی و مکالمه با ۷ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
آبادان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 60 هزار تومان برای هر ساعت